הרב אורי שרקי

ואתחנן - מעמד הר סיני: לגלות את הקב"ה בחיים

תמוז תשע"ההקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)