הרב אורי שרקי

הגאון מוילנה (הגר"א)

אב תשע"ז



הקלטת וידאו