שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).