הרב אורי שרקי

רבי שמשון רפאל הירש

אב תשע"זהקלטת וידאו