הרב אורי שרקי

שופטים - "מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (סיכום)