הרב אורי שרקי

פרקי אבות (א'-ט') - "הוי מרבה לחקור את העדים..."

מתוך סיכומי שיחות הרב על מסכת אבות בערוץ 7

שיכתוב ועריכה: ניסן יואלי
"שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח אוֹמֵר: הֱוֵי מַרְבֶּה לַחֲקוֹר אֶת הָעֵדִים, וֶהֱוֵי זָהִיר בִּדְבָרֶיךָ, שֶׁמָּא מִתּוֹכָם יִלְמְדוּ לְשַׁקֵּר."

שוב יש כאן אזהרה כפשוטו - אל הדיין. "והוי זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר", הוא המשך להנחיה לחקור את העדים. שהרי אם תרבה לחקור את העדים, אתה תרבה בדיבורים, בפרטים, ואז העדים ירגישו לאן אתה חותר וילמדו מתוך דבריך לשקר. כמו כן גם ידוע, שאזהרתו של שמעון בן שטח קשורה למאורע טרגי, שקרה לו אישית, שבנו היה קרבן לעדות שקר, שהרי לא הרבו לחקור את העדים והאשימו את בנו של שמעון בן שטח ברצח שהוא לא ביצע, ורק אחרי שנידון בנו, התברר שהייתה הכחשה בין העדים. ולכן ראה שמעון בן שטח להזהיר אותנו: "הוי מרבה לחקור את העדים".

אם כי בוודאי שמוּסַרים עמוקים יש במסכת הזאת עבור כל אדם גם כן ולא רק עבור הדיין. כששמעון בן שטח אומר לנו: "הוי מרבה לחקור את העדים", עלינו לשאול מי הם העדים בכלל המציאות? כבר רבו דרשות חז"ל האומרות ששמים וארץ הם עדים באדם. "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" (דברים לב, א), אומר רש"י: "שהם עדים נאמנים מפני שקיימים לעולם, וגם נאמנים להיפרע מן החוטא". אם כן על מה מעידים השמים והארץ? "השמים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע" (תהלים יט, א). ולימדנו הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (פ"ב ה"ב), שההתבוננות בפלאי הבריאה ובסדר המדוקדק של הקוסמוס, מביא את האדם לאהבת ה' ויראתו, שהרי השמים וכל צבאם הם עדים למציאות הבורא, לגודלו ועוצמתו. אם כן הוי מרבה לחקור את העדים האלה, עליך להתבונן הרבה בבריאה בכללה, כדי שתדע את ריבונו של עולם. לכן שמעון בן שטח אומר: הוי מרבה לחקור דווקא את העדים האלה.

אבל רבים הם בני האדם שחקרו את מעשה הקוסמוס כולו, התבוננו בעדים האלה, ולא הגיעו מתוך כך לאמונה, ויראת שמים. כנראה שיש צורך בתוספת - "והוי זהיר בדבריך". המשמעות של המילה זהיר בעברית יכולה להיות בשני כיוונים: או להיזהר או להיות זוהר, שדבריך יהיו מזהירים. כלומר כאשר תתבונן בבריאה, תדאג להתבונן בסוג כזה של התבוננות שתרבה זוהר בעולם, שתרבה אור, שאם לא כן מתוך דבריך על הבריאה ילמדו לשקר, יגיעו לדעות נפסדות. יכולים להגיע לאפיקורסות הפנתאיסטית (המזהה את הא-להים אם היקוּם), או לאפיקורסות האתאיסטית (השוללת את מציאות הא-להים), או לכל סוגי עבודה זרה שהיו במשך ההיסטוריה. ולכן כשאתה מרבה לחקור את העדים - את השמים ואת הארץ, כדי לדעת את בוראך, הוי זהיר בדבריך - תדאג שדבריך יהיו דברי אור, שאם לא כן מתוך דבריך ילמדו לשקר, חלילה.