הרב אורי שרקי

ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי - טכניון, סדרת תשנ"טקבצי MP3 (מספור המאמרים והפסקאות לפי מהדורת אבן-שמואל):


שיעור 1, הקדמה. 39 דקות. 14MB.
שיעור 2, מאמר א', פסקה א'. 52 דקות. 18MB.
שיעור 3, מאמר א', פסקה א'. 42 דקות. 15MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 4, מאמר א', פסקה א'. 41 דקות. 15MB.
שיעור 5, מאמר א', פסקה ד'. 52 דקות. 18MB.
שיעור 6, מאמר א', פסקה ד'. 50 דקות. 18MB.
שיעור 7, מאמר א', פסקה ד'. 46 דקות. 16MB.
שיעור 8, מאמר א', פסקה ד'. 46 דקות. 17MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 9, מאמר א', פסקה ה'. 45 דקות. 16MB.
שיעור 10, מאמר א', פסקה י'. 46 דקות. 16MB.
שיעור 11, מאמר א', פסקה י"א. 63 דקות. 22MB.
שיעור 12, מאמר א', פסקה ט"ז. 57 דקות. 20MB.
שיעור 13, מאמר א', פסקה מ"ב. 41 דקות. 15MB.
שיעור 14, מאמר א', פסקה מ"ט. 35 דקות. 12MB.
שיעור 15, מאמר א', פסקה מ"ט. 35 דקות. 13MB.
שיעור 16, מאמר א', פסקה ס"ב. 40 דקות. 14MB.
שיעור 17, מאמר א', פסקה ס"ד. 46 דקות. 16MB.
שיעור 18, מאמר א', פסקה ע'. 44 דקות. 16MB.
שיעור 19, מאמר א', פסקה ע"ז. 53 דקות. 19MB.
שיעור 20, מאמר א', פסקה פ'. 43 דקות. 15MB.
שיעור 21, מאמר א', פסקה פ"ה. 50 דקות. 18MB.
שיעור 22, מאמר א', פסקה פ"ח. 56 דקות. 20MB.
שיעור 23, מאמר א', פסקה צ"ב. 61 דקות. 22MB.
שיעור 24, מאמר א', פסקה צ"ז. 23 דקות. 8MB.
שיעור 25, מאמר א', פסקה צ"ז. 39 דקות. 14MB.
שיעור 26, מאמר א', פסקה צ"ז. 14 דקות. 5MB.
שיעור 27, מאמר א', פסקה צ"ח. 63 דקות. 22MB.
שיעור 28, מאמר א', פסקה ק'. 49 דקות. 17MB.
שיעור 29, מאמר א', פסקה ק"ג. 55 דקות. 19MB.
שיעור 30, מאמר א', פסקה קי"א. 56 דקות. 20MB.
שיעור 31, מאמר א', פסקה קט"ו. 54 דקות. 19MB.
שיעור 32, מאמר ב', פסקה ב'. 48 דקות. 17MB.
שיעור 33, מאמר ב', פסקה ב'. 44 דקות. 16MB.
שיעור 34, מאמר ב', פסקה ה'. 49 דקות. 17MB. איכות ההקלטה גרועה בסוף ההקלטה.
שיעור 35, מאמר ב', פסקה י"ד. 49 דקות. 18MB.
שיעור 36, מאמר ב', פסקה י"ז. 52 דקות. 18MB.
שיעור 37, מאמר ב', פסקה כ'. 51 דקות. 18MB.
שיעור 38, מאמר ב', פסקה כ'. 46 דקות. 16MB.
שיעור 39, מאמר ב', פסקה כ"ב. 22 דקות. 8MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 40, מאמר ב', פסקה כ"ג. 35 דקות. 13MB.
שיעור 41, מאמר ב', פסקה כ"ה. 53 דקות. 19MB.
שיעור 42, מאמר ב', פסקה כ"ו. 51 דקות. 18MB.
שיעור 43, מאמר ב', פסקה ל"א. 40 דקות. 14MB.
שיעור 44, מאמר ב', פסקה ל"ה. 59 דקות. 21MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 45, מאמר ב', פסקה מ"ה. 44 דקות. 16MB.
שיעור 46, מאמר ב', פסקה נ"א. 21 דקות. 8MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 47, מאמר ב', פסקה נ"ו. 37 דקות. 13MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 48, מאמר ב', פסקה ס"א. 8 דקות. 3MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 49, מאמר ב', פסקה ס"ב. 34 דקות. 12MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 50, מאמר ב', פסקה ס"ד. 43 דקות. 15MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 51, מאמר ב', פסקה ס"ו. 46 דקות. 16MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 52, מאמר ב', פסקה ע"ג. 49 דקות. 17MB.
שיעור 53, מאמר ב', פסקה פ'. 31 דקות. 11MB.
שיעור 54, מאמר ג', פסקה ג'. 33 דקות. 12MB.
שיעור 55, מאמר ג', פסקה ה'. 58 דקות. 20MB.
שיעור 56, מאמר ג', פסקה ה'. 44 דקות. 16MB.
שיעור 57, מאמר ג', פסקה י"א. 44 דקות. 16MB.
שיעור 58, מאמר ג', פסקה י"א. 44 דקות. 16MB.
שיעור 59, מאמר ג', פסקה י"א. 49 דקות. 17MB.
שיעור 60, מאמר ג', פסקה י"א. 56 דקות. 20MB.
שיעור 61, מאמר ג', פסקה י"ג. 61 דקות. 22MB.
שיעור 62, מאמר ג', פסקה י"ז. 57 דקות. 20MB.
שיעור 63, מאמר ג', פסקה י"ז. 57 דקות. 20MB.
שיעור 64, מאמר ג', פסקה י"ח. 47 דקות. 17MB.
שיעור 65, מאמר ג', פסקה י"ט. 58 דקות. 20MB.
שיעור 66, מאמר ג', פסקה י"ט. 52 דקות. 19MB.
שיעור 67, מאמר ג', פסקה י"ט. 51 דקות. 18MB.
שיעור 68, מאמר ג', פסקה י"ט. 48 דקות. 17MB.
שיעור 69, מאמר ג', פסקה כ"א. 39 דקות. 14MB.
שיעור 70, מאמר ג', פסקה כ"ג. 41 דקות. 15MB.
שיעור 71, מאמר ג', פסקה כ"ו. 33 דקות. 12MB.
שיעור 72, מאמר ג', פסקה ל'. 45 דקות. 16MB.
שיעור 73, מאמר ג', פסקה ל"ג. 48 דקות. 17MB.
שיעור 74, מאמר ג', פסקה ל"ט. 45 דקות. 16MB.
שיעור 75, מאמר ג', פסקה מ"ג. 50 דקות. 18MB.
שיעור 76, מאמר ג', פסקה מ"ח. 46 דקות. 17MB.
שיעור 77, מאמר ג', פסקה מ"ט. 40 דקות. 14MB.
שיעור 78, מאמר ג', פסקה נ"ב. 34 דקות. 12MB.
שיעור 79, מאמר ג', פסקה נ"ד. 19 דקות. 7MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 80, מאמר ג', פסקה נ"ד. 37 דקות. 13MB.
שיעור 81, מאמר ג', פסקה ס"ה. 46 דקות. 16MB.
שיעור 82, מאמר ג', פסקה ס"ז. 52 דקות. 18MB.
שיעור 83, מאמר ג', פסקה ע"ג. 50 דקות. 18MB.
שיעור 84, מאמר ד', פסקה א'. 45 דקות. 16MB.
שיעור 85, מאמר ד', פסקה ב'. 51 דקות. 18MB.
שיעור 86, מאמר ד', פסקה ג'. 42 דקות. 15MB.
שיעור 87, מאמר ד', פסקה ג'. 44 דקות. 16MB.
שיעור 88, מאמר ד', פסקה ג'. 37 דקות. 13MB.
שיעור 89, מאמר ד', פסקה ג'. 49 דקות. 17MB.
שיעור 90, מאמר ד', פסקה ד'. 40 דקות. 14MB.
שיעור 91, מאמר ד', פסקה י"א. 53 דקות. 19MB.
שיעור 92, מאמר ד', פסקה י"ב. 52 דקות. 18MB.
שיעור 93, מאמר ד', פסקה י"ג. 26 דקות. 9MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 94, מאמר ד', פסקה ט"ו. 19 דקות. 7MB. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 95, מאמר ד', פסקה י"ח. 40 דקות. 14MB.
שיעור 96, מאמר ד', פסקה כ"ג. 46 דקות. 16MB.
שיעור 97, מאמר ד', פסקה כ"ה. 47 דקות. 17MB.
שיעור 98, מאמר ד', פסקה כ"ה. 49 דקות. 17MB.
שיעור 99, מאמר ד', פסקה כ"ה. 28 דקות. 10MB.
שיעור 100, מאמר ד', פסקה כ"ה. 39 דקות. 14MB.
שיעור 101, מאמר ד', פסקה כ"ז. 45 דקות. 16MB.
שיעור 102, מאמר ד', פסקה כ"ח. 44 דקות. 16MB. איכות הקלטה בעיתית בחלק השני של ההקלטה.
שיעור 103, מאמר ד', פסקה ל"א. 43 דקות. 15MB.
שיעור 104, מאמר ה', פסקה א'. 38 דקות. 14MB.
שיעור 105, מאמר ה', פסקה א'. 39 דקות. 14MB.
שיעור 106, מאמר ה', פסקה ו'. 47 דקות. 17MB.
שיעור 107, מאמר ה', פסקה י"א. 50 דקות. 18MB.
שיעור 108, מאמר ה', פסקה י"ב. 47 דקות. 17MB.
שיעור 109, מאמר ה', פסקה י"ב. 37 דקות. 13MB.
שיעור 110, מאמר ה', פסקה י"ב. 47 דקות. 17MB.
שיעור 111, מאמר ה', פסקה י"ב. 47 דקות. 17MB.
שיעור 112, מאמר ה', פסקה י"ד. 47 דקות. 17MB.
שיעור 113, מאמר ה', פסקה י"ד. 52 דקות. 18MB.
שיעור 114, מאמר ה', פסקה ט"ו. 48 דקות. 17MB.
שיעור 115, מאמר ה', פסקה י"ז. 67 דקות. 24MB.
שיעור 116, מאמר ה', פסקה י"ח. 36 דקות. 13MB.
שיעור 117, מאמר ה', פסקה כ'. 46 דקות. 16MB.
שיעור 118, מאמר ה', פסקה כ'. 42 דקות. 15MB.
שיעור 119, מאמר ה', פסקה כ'. 21 דקות. 7MB.
שיעור 120, מאמר ה', פסקה כ'. 39 דקות. 14MB.
שיעור 121, מאמר ה', פסקה כ'. 28 דקות. 10MB.
שיעור 122, מאמר ה', פסקה כ'. 54 דקות. 19MB.
שיעור 123, מאמר ה', פסקה כ'. 26 דקות. 9MB.
שיעור 124, מאמר ה', פסקה כ'. 45 דקות. 16MB.
שיעור 125, מאמר ה', פסקה כ"ב. 22 דקות. 8MB.
שיעור 126, מאמר ה', פסקה כ"ב. 31 דקות. 11MB.
שיעור 127, מאמר ה', פסקה כ"ב. 34 דקות. 12MB.
שיעור 128, מאמר ה', פסקה כ"ד. 21 דקות. 7MB.