כתב התורה וארכיאולוגיה

ב' בכסלו תשס"ז

שאלה:

באיזה כתב נכתבו הלוחות הברית (ראשונות והשניות)? לפי הממצאים הארכיולוגיים הכתב אלף-בית הראשון הוא פיניקי (מאה 13 לפני הספירה). אני חייב לענות לאפיקורוס. האם הסיפור עם הגמלים של אברהם מתאים לתשובה?

תשובה:

יש בעניין זה כחמש דעות. עיין במאמר "כתב התורה ואותיותיה" להרמ"מ כשר. נספח לאחד הכרכים של תורה שלימה. יתכן שהכתב שלנו היה בשימוש בחוגים סגורים של הנביאים, ורק בתקופת בית שני הפך לפומבי. לאחרונה נתגלתה כתובת מהמאה ה-18 לפנה"ס בתל אללח' באסיה הקטנה ובה נאמר לתת מנת מספוא לגמל. מכאן שכבר היה מבוית. אולי אברהם הוא שהחל לבייתו?