הרב אורי שרקי

יתרו - ההפטרה (ישעיהו, פרק ו', סיכום שיעורים)

יתרו - ההפטרה (ישעיהו, פרק ז', סיכום שיעורים)

יתרו - ההפטרה (ישעיהו, פרק ט', סיכום שיעורים)