הרב אורי שרקי

קהלת במשנת מניטו

הושענא רבה תשע"חהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)