הרב אורי שרקי

קהלת במשנת מניטו

הושענא רבה תשע"ח



הקלטת וידאו





כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)