הרב אורי שרקי

פסיקת הרשב"ץ ובית דוראן

סיון תשע"זהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)