הרב אורי שרקי

למהות הצמצום במשנתו של הרב אשכנזי (מניטו)

כנס של מכון מניטו, ירושלים, מרחשוון תשע"חהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)