בשביל מה ברא הקב"ה את העולם?

ה' בכסלו תשס"ז

שאלה (כ"ט בחשון תשס"ז):

הקשבתי היום כט' חשון לשיעורו של הרב באורות. היה לי קשה עם הנאמר (כך הבנתי) שהעולם נברא על מנת לפרסם שמו של הקב"ה, אם כך:
א. אין זו אגוצנטריות, חס ושלום?
ב. נדמה לי כי נאמר שברא הקב"ה את בריותיו על מנת להיטיב עמם.
ג. אם זוהי תכליתו, למה לא נבראו כל בעלי עולם עם ידע זה וזהו זה?

תשובה (ה' בכסלו תשס"ז):

תמהני על שכנראה לא הקשבת לשיעור עד הסוף כי הרי בדיוק על זה דברתי בשיעור בשם הרב קוק שהכל לכבודו הוא אסטרטגיה אלוהית כדי לזכות את האדם בעבודה אידיאליסטית. יוצא שגם ה"לכבודו" הוא על מנת להיטיב, ולא עוד אלא שזו ההטבה העליונה.