הרב אורי שרקי

הרב מרדכי אליהו

מרחשוון תשע"ח



הקלטת וידאו