הרב אורי שרקי

שיר השירים - לכל אדם יש שיר משלו (פרק א')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו