הרב אורי שרקי

שיר השירים - אהבה בשיר השירים (פרק ג')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו