הרב אורי שרקי

שיר השירים - הגעגוע והפספוס (פרק ה')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו