הרב אורי שרקי

שיר השירים - הקדושה שבטבע (פרק ז')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו