הרב אורי שרקי

מגילת איכה - עונש הבדידות (פרק א')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו