תפילה בציבור שאינו שומר שבת

ז' בכסלו תשס"ז

שאלה:

בישוב קהילתי חילוני שאין בו שומרי שבת התקבצו מספר תושבים והקימו מנין, בית כנסת, בבנין ציבורי קטנטן שהושאל לצורך זה. המנין מתאסף בשבת ומתפלל (בנוסח האורתודוכסי) וקורא בתורה. מחוץ לבית הכנסת האנשים אינם שומרי שבת, גם לא הש"ץ והקורא. נשמעו דעות הגורסות כי אסור להתפלל במנין זה ואילו אחרים מתירים ואף מברכים על התופעה. האם תוכלו לתת דעתכם על הענין וגם להפנות למקורות?

תשובה:

יש מחלוקת לגבי מחלל שבת בימינו, אם מצטרף למניין או לא. יש בנושא זה תשובה חשובה של מו"ר הרב אברהם שפירא שליט"א בהקדמת ספר "אור יצחק - פעילות מבצעית בצה"ל על פי ההלכה" מאת הרב יצחק יעקובוביץ' שם הוא מביא את המקורות, ובסופו של דבר, מתיר. גם אני הדל סובר שזה מותר, ואדרבה שיש בכך מצווה רבה, לקרב יהודים לאביהם שבשמיים.