הרב אורי שרקי

מגילת אסתר - כך היא גאולתן של ישראל (פרק ה')

כסלו תשע"ח



הקלטת וידאו