הרב אורי שרקי

מגילת קהלת - אופטימיות בספר קהלת (פרק א')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו