הרב אורי שרקי

מגילת קהלת - אופטימיות בספר קהלת (פרק א')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)