הרב אורי שרקי

מגילת קהלת - הסבל האנושי (פרק ה')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו