הרב אורי שרקי

מגילת קהלת - לצאת מהפרספקטיבה המצומצמת (פרק י"א)

כסלו תשע"חהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)