הרב אורי שרקי

מגילת רות - חומריות וקדושה יחד? (פרק ג')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו