הרב אורי שרקי

מגילת אסתר - שיעורי הרב מהאתר 929

כסלו תשע"חוידאו ואודיו:

פרק א' - מצבו של עם ישראל בגלות, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

פרק ג' - מדוע מרדכי לא היה מוכן להשתחוות להמן?, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

פרק ה' - כך היא גאולתן של ישראל, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

פרק ז' - גילוי מתוך משבר, 2 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

פרק ט' - גאולה בגלות, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).