הרב אורי שרקי

קהלת - שיעורי הרב מהאתר 929

כסלו תשע"חפרק א' - אופטימיות בספר קהלת, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).
פרק ג' - מימד הזמן, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).
פרק ה' - הסבל האנושי, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).
פרק ז' - איך יתכן שהצדיק חוטא?, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).
פרק ט' - אטימות לדברי המסכן, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).
פרק י"א - לצאת מהפרספקטיבה המצומצמת, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).