הרב אורי שרקי

שיר השירים - שיעורי הרב מהאתר 929

כסלו תשע"חפרק א' - לכל אדם יש שיר משלו, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).
פרק ג' - אהבה בשיר השירים, 3 דקות. (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).
פרק ה' - הגעגוע והפספוס, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).
פרק ז' - הקדושה שבטבע, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).