הרב אורי שרקי

רות - שיעורי הרב מהאתר 929

כסלו תשע"חפרק א' - מדוע מתו מחלון וכליון?, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

פרק ג' - חומריות וקדושה יחד?, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).