הרב אורי שרקי

האם בן נח יכול לקיים מצוות מעבר לשבע מצוות בני נח? - שיעור א'

טבת תשע"חהקלטת וידאו