הרב אורי שרקי

האם בן נח יכול לקיים מצוות מעבר לשבע מצוות בני נח? - שיעור ב'

טבת תשע"חהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)