הרב אורי שרקי

אוניברסליות ביהדות

המרכז "גומל חסד", אשדוד, כ' בכסלו תשע"חהקלטת וידאו