הרב אורי שרקי

ספר הכוזרי על מעלתה של ארץ ישראל

מכון אורה, ד' בתמוז תשע"זהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)