הרב אורי שרקי

ספר הכוזרי על מעלתה של ארץ ישראל

מכון אורה, ד' בתמוז תשע"זהקלטת וידאו