הרב אורי שרקי

מצוות ישוב ארץ ישראל

מכון אורה, י"ד, כ"א באייר תשע"זשתי הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)