הרב אורי שרקי

מצוות ישוב ארץ ישראל

מכון אורה, י"ד, כ"א באייר תשע"זשתי הקלטת וידאו