הרב אורי שרקי

רמב"ם על קידוש החודש ומעלתה של ארץ ישראל

מכון אורה, כ"ז בסיון תשע"זהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)