הרב אורי שרקי

"נעשה אדם" - את מי שיתף א-לוהים בבריאת האדם?

מכון מאיר



הקלטת וידאו



כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)