הרב אורי שרקי

שכינה בגלות ובגאולה

מכון מאיר, ט"ז במרחשוון תשע"ח

מתוך שיעור על ספר הכוזרי לרבי יהודה הלויהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)