הרב אורי שרקי

שכינה בגלות ובגאולה

מכון מאיר, ט"ז במרחשוון תשע"ח

מתוך שיעור על ספר הכוזרי לרבי יהודה הלויהקלטת וידאו