הועבר מקלטת.
חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 21 דקות (MP3, 8MB).