הרב אורי שרקי

גם בביטול תורה יש מדרגותהקלטת וידאו