שיעורים נפרדים:
שיעור א', ל' במרחשוון תשע"ד, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).
שיחה ב' - רצון ה', שיעור כזית (שיחה על שני נושאים נפרדים), ניסן תשע"ח, 6 דקות (אודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)