הרב אורי שרקי

עבודת א-לוהים ובירור האמונה

מכון מאיר, כ"ט בתמוז תשע"ג

מתוך שיעור על מאמר "עבודת א-להים" לראי"ה קוקהקלטת וידאו