הרב אורי שרקי

פרקי אבות (ב'-י"ד) - "עין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות..."

סיכום שיחה בערוץ 7

שיכתוב ועריכה: ניסן יואלי
"רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: עַיִן הָרָע, וְיֵצֶר הָרָע, וְשִׂנְאַת הַבְּרִיּוֹת, מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם."

רבי יהושע הוא תלמידו השני של רבן יוחנן בן זכאי, בכלל אלה שאמרו שלשה דברים, כדי לבאר את מידתם. מידתו של ר' יהושע הייתה, כאמור, "אשרי יולדתו". הכוונה, כפי שלמדנו לעיל, היא שיש לו אוזן נטויה לשמוע כל אדם. מוסר לנו רבי יהושע, שכדי להיות מי שייאמר עליו "אשרי יולדתו" כלומר שיוכל לשמוע כל אדם, עליו לחפש "חבר טוב", כפי אמר לנו בדרך הטובה, שבה ידבק האדם. כדי שלאדם יהיה חבר טוב עליו להישמר משלושת הדברים המוזכרים במשנה: "ר' יהושע אומר: עין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם". כי אם יש בו שלושת אלה, ברור שלא יצליח אדם כזה שיהיה לו חבר טוב.

וכפי שלמדנו במשניות הקודמות, שלושת הדברים בדברי כל אחד מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, הם שלושה ממדים: עין הרע - הוא הקלקול של חבר טוב ביחס למקום. אם יש לאדם עין רעה על בריה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, סימן שיש לו בקורת פנימית על האופן שבו העולם נברא, ולכן אין הוא יכול להיות חברו של מקום. ויצר הרע - זאת אומרת שאין האדם יכול למצוא חבר טוב בתוך עצמו, כי עצמו הוא יצר הרע. וכי ירצה האדם שיהיה לו חבר כזה? וכן שנאת הבריות - זה בין אדם לחברו, וזה דבר פשוט, שעל ידי שנאת הבריות לא ימצא האדם חבר טוב. מצאנו כאן הדרכה למצוא חבר טוב, גם ב"בין אדם למקום" - עין הרע. גם ב"בין אדם לעצמו" - יצר הרע, וגם ב"בין אדם לחברו" - שנאת הבריות.