הרב אורי שרקי

פסח - קרבנו המקום לעבודתו

מכון מאיר, אדר תשע"ח



הקלטת וידאו