הרב אורי שרקי

שאלות ותשובות

מכון אורה, ו' באדר תשע"חהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)