הרב אורי שרקי

מפני מה יש מלחמות

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", כסלו תשס"ב
שאלת מקור המלחמה עתיקת יומין היא, ורבים דנו בה, אך במיוחד קשה להבין כיצד דווקא עמי התרבות הגדולים הם המסוגלים לחולל מלחמות עולם אכזריות? מרן הרב קוק זצ"ל בניתוח מעמיק רואה את האשם דווקא במוסר ההומניסטי של אירופה. הכיצד? מבהיר הרב שהנורמות המוסריות של העולם המערבי, שנכפו במקורם על ידי הנצרות על עמים ברבריים, בלי לערוך שינוי פנימי של האישיות, בלי לעקור יצר-הרע מלב האדם, גרמו למתח אדיר בנפש העמים . מחד גיסא, החובה לשמור על דרישות המוסר: לא לרצוח, לא לנאוף, לא לאנוס ולא לגזול. ומאידך גיסא החפץ הטמיר לתת דרור לכל הנטיות האכזריות של הנפש. והנה זה מצאה לה אירופה המתורבתת מוצא לסבך זה המלחמה. כי במלחמה "הכל מותר", ומשמשת היא כמפלט למשקע הברברי של העמים, אשר עדיין לא עברו את השינוי המוסרי של עם ישראל, שאינו חפץ בשפיכות דמים גם בצאתו למלחמה. כל זאת מנסח הרב זצ"ל בתמציתיות ובלשונו הנשגבה בשורות ספורות:

"הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החילונית, ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם והרבה מידות רעות, חוליים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. והם יוצאים מחרבותיהם על ידי המלחמות רבות-הדמים וגדולות-האכזריות, הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת." (אורות - המלחמה, עמוד ט"ו)