הרב אורי שרקי

נחמיה - יישוב ירושלים (פרק י"א)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו