הרב אורי שרקי

נחמיה - השבת והשפה העברית (פרק י"ג)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו