הרב אורי שרקי

נחמיה - השבת והשפה העברית (פרק י"ג)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)